پرس ضربه ای سری SC1

پرس ضربه ای سری SC1

ارتباط مستقیم با کارشناسان فروش رایان پرس از طریق واتسپ

اشتراک گذاری در:

ویژگی ها

 •  مجهز به سیستم overload هیدرولیکی(فیوز هیدرولیکی)
 •  دارای سیستم شیر پنوماتیک ایمنی کلاچ و ترمز
 •  مجهز به سیستم نشانگر دیجیتال ارتفاع قالب با دقت ۰.۱ میلی متر
 •  دارای سیستم اینورتور تنظیم تعداد ضرب در دقیقه
 •   سیستم کم سوییچ ۶ کاناله جهت اتصال ادوات جانبی به دستگاه
 •  ۳.۸ Air Ejector قابل کنترل با کم سوییچ
 •  تنظیم ارتفاع قالب با موتور
 •  دارای پایه ضربه گیر(عدم نیاز به فونداسیون)
 •  پرده نوری
 •  پنل کنترل HMI
 •  پنل اپراتوری ایمنی دوشستی
 •  بدنه جوشکاری شده و تنش گیری شده
 •  دارای سیستم کلاچ و ترمز روغنی(کاهش سر و صدای پرس در حین کار)
 •  مجهز به سیستم راهنمایی ۶ تایی(عدم کاهش دقت پرس در بلند مدت)

مشخصات فنی

مدل SC1-80 SC1-110 SC1-160
نوع S H L S H L S H L XL
 ظرفیت  Tons ۸۰ ۱۱۰ ۱۶۰
Rated Tonnage point(Above B.D.C.) mm ۵ ۳.۲ ۵ ۵ ۳.۲ ۵ ۶ ۴ ۶
 کورس mm ۱۰۰ ۶۰ ۱۶۰ ۱۱۰ ۷۰ ۱۸۰ ۱۳۰ ۸۰ ۲۰۰ ۲۵۰
 تعداد ضرب در دقیقه سرعت متغیر S.P.M. ۶۰ ۵۰ ۴۵
سرعت ثابت S.P.M. ۵۵  ̴۱۱۰ ۱۵۰  ̴ ۷۵ ۷۵  ̴ ۴۰ ۱۰۰  ̴ ۵۰ ۱۳۵  ̴ ۶۵ ۶۵  ̴ ۳۰ ۸۵  ̴ ۴۰ ۱۱۵  ̴ ۵۵ ۵۰  ̴ ۲۵ ۴۵  ̴ ۲۰
 حداکثر ارتفاع قالب mm ۳۰۰ ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۵۰
 حداکثر وزن قالب kg ۴۰۰ ۴۵۰ ۷۰۰
 تنظیم ارتفاع قالب mm ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
 ابعاد میز پایین  mm ۴۶۰×۷۵۰ ۶۰۰×۷۵۰ ۵۲۰×۹۰۰ ۷۰۰×۹۰۰ ۵۸۰×۱۰۰۰ ۷۵۰×۱۰۰۰
 ابعاد میز بالا  mm ۴۶۰× ۵۶۰ ۵۲۰×۶۵۰ ۵۸۰×۷۰۰
 توان موتور اصلی  KW×P ۴×۵.۵ ۴×۷.۵ ۴×۱۱
 HP×P ۴×۷.۵ ۴×۱۰ ۴×۱۵
 موتور تنظیم ارتفاع قالب  KW×P ۴×۰.۴ ۴×۰.۴ ۴×۰.۵
  HP×P ۴×۰.۵ ۴×۰.۵ ۴×۰.۷۵

[vc_empty_space]

مدل SC1-200 SC1-260 SC1-300
 نوع S H L XL S H L XL XL
 ظرفیت  Tons ۲۰۰ ۲۶۰ ۳۰۰
 Rated Tonnage Point(Above B.D.C.) mm ۶ ۴ ۶ ۶.۵ ۴ ۶.۵ ۷
 کورس mm ۱۵۰ ۹۵ ۲۰۰ ۲۵۰ ۱۸۰ ۱۰۰ ۲۵۰ ۳۰۰ ۳۰۰
 تعداد ضرب در دقیقه سرعت متغیر S.P.M. ۳۵ ۳۰ ۳۰
سرعت ثابت .S.P.M ۷۰ ̴ ۳۵ ۹۵ ̴ ۴۵ ۴۵ ̴ ۲۰ ۴۰ ̴ ۲۰ ۶۰ ̴ ۳۰ ۷۵ ̴ ۴۰ ۴۰ ̴ ۲۰ ۳۵ ̴ ۲۰ ۳۵ ̴ ۲۰
 حداکثر ارتفاع قالب mm ۴۱۰ ۴۵۰ ۴۶۰ ۵۰۰ ۵۴۰ ۵۵۰
 حداکثر وزن قالب kg ۸۰۰ ۸۰۰ ۹۰۰
 تنظیم ارتفاع قالب mm ۱۱۰ ۱۲۰ ۱۲۰
 ابعاد میز پایین mm ۶۵۰× ۱۱۵۰ ۸۵۰×۱۱۵۰ ۷۰۰×۱۳۰۰ ۹۰۰×۱۳۰۰ ۱۰۰۰×۱۶۰۰
 ابعاد میز بالا mm ۶۵۰×۸۵۰ ۷۰۰×۹۲۰ ۹۰۰×۱۴۰۰
 توان موتور اصلی KW×P ۴×۱۵ ۴×۱۸.۵ ۴×۲۲
HP×P ۴×۲۰ ۴×۲۵ ۴×۳۰
 موتور تنظیم ارتفاع قالب KW×P ۴×۰.۷۵ ۴×۱.۵ ۴×۲.۲
HP×P ۴×۱ ۴×۲ ۴×۳

ابعاد

مدل SC1-80 SC1-110 SC1-160
نوع S H L S H L S H L XL
A ۱۲۳۰ ۱۳۶۵ ۱۵۰۰
B ۲۸۲۰ ۲۸۸۰ ۲۹۸۰ ۳۰۴۵ ۳۴۱۰ ۳۵۶۵ ۳۷۱۰
C ۷۵۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
D ۴۶۰ ۶۰۰ ۵۲۰ ۷۰۰ ۵۸۰ ۷۵۰
E ۵۶۰ ۶۵۰ ۷۰۰
F ۴۶۰ ۵۲۰ ۵۸۰
G ۸۳۳ ۸۵۳ ۸۳۳ ۸۴۰ ۸۶۰ ۸۴۰ ۹۱۵ ۹۴۰ ۹۱۵
H ۴۰۰ ۳۶۰ ۴۹۰ ۴۳۰ ۳۹۰ ۵۳۰ ۴۸۰ ۴۳۰ ۶۵۰ ۷۰۰
I ۸۲۰ ۹۴۰ ۱۰۵۰
J ۵۱۰ ۶۵۰ ۵۷۰ ۷۵۰ ۶۳۰ ۸۰۰
K ۴۳۰ ۴۶۰ ۴۷۰ ۵۰۰ ۵۱۰ ۵۶۰ ۶۱۰
L ۱۲۶۰ ۱۳۰۵ ۱۴۵۵ ۱۵۳۰ ۱۶۲۵ ۱۷۱۰ ۱۶۷۰
M ۱۰۴۰ ۱۱۷۵ ۱۳۱۰
N ۱۷۳۰ ۱۸۰۰ ۱۹۵۰ ۲۰۴۰ ۲۲۰۵ ۲۲۹۰
 O ۱۳۴۸ ۱۴۸۸ ۱۶۱۷
 P ۱۴۱۰ ۱۴۷۰ ۱۴۴۵ ۱۴۴۸ ۱۵۹۰ ۱۴۶۰
Q ۲۸۵۰ ۲۹۱۰ ۳۱۲۵ ۳۱۹۰ ۳۴۲۰ ۳۵۵۵ ۳۶۳۵

[vc_empty_space]

مدل SC1-200 SC1-260 SC1-300
نوع S H L XL S H L XL XL
A ۱۷۶۰ ۱۹۱۰ ۲۲۶۰
B ۳۸۰۰ ۳۸۶۵ ۴۰۱۰ ۴۲۴۰ ۴۳۲۵ ۴۴۹۰ ۴۵۲۵
C ۱۱۵۰ ۱۳۰۰ ۱۶۰۰
D ۶۵۰ ۸۵۰ ۷۰۰ ۹۰۰ ۱۰۰۰
E  ۸۵۰ ۹۲۰ ۱۴۰۰
F ۶۵۰ ۷۰۰ ۹۰۰
G ۱۰۱۰ ۱۰۳۷.۵ ۱۰۱۰ ۱۱۰۰ ۱۱۴۰ ۱۱۰۰ ۱۲۱۰
H ۵۶۰ ۵۰۵ ۶۵۰ ۷۰۰ ۶۴۰ ۵۶۰ ۷۵۰ ۸۴۰ ۸۵۰
I ۱۲۰۰ ۱۳۵۰ ۱۶۶۰
J ۷۰۰ ۹۰۰ ۷۵۰ ۹۵۰ ۱۱۰۰
K ۵۷۰ ۶۱۰ ۶۲۰ ۶۶۰ ۷۰۰ ۷۵۰
L ۱۸۲۵ ۱۹۲۵ ۱۹۳۰ ۲۰۳۰ ۲۱۲۵
M ۱۵۶۰ ۱۶۹۰ ۲۰۳۰
N ۲۴۹۰ ۲۵۹۰ ۲۶۵۵ ۲۷۵۵ ۲۹۴۵
O ۱۷۸۸ ۱۹۷۸ ۲۳۰۸
P ۱۴۸۰ ۱۶۳۰ ۱۴۳۵
Q ۳۹۱۵ ۳۹۳۰ ۳۹۶۰ ۴۲۸۰ ۴۳۸۰ ۴۴۲۰ ۴۴۳۰

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرس ضربه ای سری SC1”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن